Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.
IMG_0373


Frederike Schneider

Mijn interesse voor de interactie tussen mens en omgeving en mijn gedrevenheid om bruikbare oplossingen te vinden kan ik met veel plezier kwijt als junior adviseur bij VPRC. De samenwerking tussen belanghebbenden is van groot belang om tot goede resultaten te komen die toekomstbestendig zijn. Met een analytische blik en diverse achtergrond ga ik graag aan de slag om meer te leren en een steentje bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. Door mijn master Economische Geografie te combineren met mijn functie als junior adviseur kan ik de waarde van mijn studie vergroten.

Frederike studeerde sociale geografie, planologie en milieu aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  Tijdens haar bachelor heeft ze een divers vakkenpakket gevolgd dat aansluit bij de sociaaleconomische vraagstukken van vandaag, met als rode draad een duurzame aanpak. Opgegroeid in Duitsland, heeft Frederike zich in korte tijd de Nederlandse ruimtelijke ordening en planologie eigen moeten maken. Naast haar studie heeft ze bij RvN@, een netwerkorganisatie om economische bedrijvigheid in de regio Arnhem-Nijmegen te stimuleren, inzicht kunnen krijgen in het samenspel van overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Ze heeft haar bachelor afgerond met een onderzoek naar het toekomstperspectief van de Tiny Houses Movement in Nederland; waarbij ze de connectie heeft gelegd tussen de kracht van een levensstijl en de wet- en regelgeving van de bebouwde omgeving.

Op dit moment is Frederike penningmeester in het bestuur van de Europese Geografie Vereniging. Hier is ze werkzaam in een internationaal team met diverse verantwoordelijkheden, waaronder het aanvragen van subsidies en het organiseren van congressen en  evenementen.

Met oog op haar interesse voor economische ontwikkelingen, stadsplanning en trends in de maatschappij heeft ze gekozen voor de masteropleiding Economische Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze studie bekijkt de wereld die op economische groei is gericht met een kritische blik, en gaat op zoek naar oplossingen die toekomstbestendig zijn en aandacht heeft voor mens en natuur. Bij VPRC gaat ze aan de slag om zich verder te ontwikkelen als Junior Adviseur.