Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.
P1050219

Alexandra van Olst

Steden bepalen de toekomst, daar zal de noodzakelijke transformatie naar een duurzame samenleving vorm en gestalte krijgen. Ik leef, woon en werk in- en voor de stad, en wil als zodanig zowel vanuit de publieke als vanuit de private sector bijdragen aan veranderingen die voor een duurzame toekomst noodzakelijk zijn.

De ontwikkeling van ideeën, plannen en besluiten die mede de richting van steden bepalen vinden op vele publieke en private tafels plaats. In verschillende rollen verbind ik daarbij betrokken partijen met elkaar om snel tot gewenste resultaten te komen.

Haar verhaal

Na een studie architectuur en stedenbouw in Eindhoven heeft Alexandra een belangrijk deel van haar loopbaan gewerkt in de publieke sector in de Amsterdamse regio. Zij heeft zich daarbij bezig gehouden met zowel strategie en beleidsvorming als ontwikkeling, beheer en gebruik.

De afgelopen jaren heeft zij gewerkt als directeur bij de gemeente Haarlemmermeer met in haar portefeuille onder meer stedelijk beheer, economische zaken, vastgoed en grondbedrijf. Daarnaast was zij ambtelijk opdrachtgever en projectdirecteur. Als zodanig vervulde ze ambtelijk de rol als aandeelhouder in het SADC en was zij projectdirecteur van onder meer Badhoevedorp en het centrum van Hoofddorp.

In Amsterdam heeft zij gewerkt als adviseur, project/proces/programmamanager in het ruimtelijk domein en eindverantwoordelijk directeur van onder meer de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer en het Ingenieursbureau. Projecten als de Noord Zuidlijn, IJburg en Zuidas, naast tal van kleinere projecten lopen als een rode draad door haar loopbaan. Zij heeft daar zowel bij de voorbereiding van de besluitvorming over strategie en beleid als bij de planontwikkeling en de uitvoering vanuit haar verschillende rollen aan meegewerkt.

Rode draad was steeds het optimaliseren van het samenspel tussen betrokken partijen. In nauwe samenwerking met haar medewerkers heeft Alexandra als directeur haar organisaties steeds weer aangepast op de lopende ontwikkelingen en beter gepositioneerd. Als leider is zij coach, facilitator en motor voor verandering. De inhoud van het werk en de benodigde resultaten dienen daarbij als inspiratiebron en leidraad voor die verandering.