Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Wij zijn

Onderdeel van de oplossing en niet van het probleem. Te weinig vraagstukken in het ruimtelijk- economisch domein worden als een keuzeproces benaderd. Wij zien het als onze taak om voor bestuurders keuzemogelijkheden en de effecten daarvan inzichtelijk te maken.

Zoeken naar Governance

Er is een toenemende behoefte aan het zoeken naar Governance. Vanuit de probleemanalyse en het opstellen van beoordelingscriteria identificeren wij de relevante stakeholders. Inhoudelijke alternatieven worden op basis van hun effecten voor bestuurders inzichtelijk gemaakt.

Beslisinformatie leveren

De hedendaagse planvorming wordt gekenmerkt door grote hoeveelheid beschikbare informatie. De situatie dat ‘door de bomen het bos niet meer gezien wordt’. VPR Consultants helpt bij het ordenen, aggregeren en presenteren van deze informatie in de vorm van adequate beslisinformatie.

Kwaliteitsmanagement

We helpen onze klanten bij het verzamelen van informatie, het voorbereiden en het maken van keuzes ten aanzien van kwaliteitsverbetering van bestaande gebouwen. Hierin nemen we ook nadrukkelijk de organisatorische en financiële gevolgen mee van de te maken keuzes.

Transitiebegeleiding

Het op tijdelijke basis adviseren van organisaties die zich in een transitieproces verkeren. VPR Consultants inventariseert de behoeften, brengt mogelijkheden in kaart en geeft ondersteuning gedurende het implementatieproces.

Expert Judgement

Het analyseren en beoordelen van plannen, programma’s en de daaraan gelieerde organisatiestructuren. De analyses van VPR Consultants leggen de focus op inhoud, proces, relatie.

Coaching, Training & Opleiding

Begeleiding van individuen en groepen. Professionele aanpak van proces-, programma- en projectmanagement en het organiseren van samenwerking die nodig is om een specifiek doel te bereiken.