Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.
AJD_VPRC_08

Eva van der Meulen

Met mijn nieuwsgierige en analytische blik pak ik vraagstukken in het ruimtelijke domein graag aan. Mijn diverse interesse wordt gevoed door de diversiteit van deze sector. Ik ben gemotiveerd om mij breed te ontwikkelen en mij in verschillende onderwerpen te verdiepen. Ik ga graag de diepte in om vervolgens tot een duidelijk en bruikbaar resultaat te komen.

Door mijn master economische geografie en mijn baan als adviseur bij VPRC te combineren zal ik met een frisse kijk opdrachten benaderen.

Haar verhaal

Eva studeerde sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar bachelor lag haar focus op de economische geografie en heeft zij een minor in geografische informatie systemen (GIS) gevolgd. De combinatie van exacte en sociale facetten die tijdens haar studie aan bod kwamen spreken haar aan. Tijdens haar studententijd is Eva als studentcoördinator bij academie van de stad actief geweest. In ruil voor een woning coördineerde Eva een project waarbij zij bewoners van Amsterdam-Noord ondersteunde met financiële problemen. Het was haar taak om het project draaiend te houden en te vernieuwen. Ze heeft haar bachelor afgerond met een thesis over de potentie van de woningcoöperatie. Deze potentie heeft ze onderzocht door expertinterviews te combineren met casestudies.

Nadat zij haar bachelor met succes heeft afgerond is ze aan de slag gegaan als projectmanager bij Kieskompas. Als projectmanager bij Kieskompas was het haar taak om voor zes gemeentes een wetenschappelijk verantwoorde stemhulp te realiseren. Bij het maken van een stemhulp voor een gemeente is het een uitdaging om alle stakeholders tevreden te houden. Door haar enthousiasme en haar vermogen om te verbinden heeft Eva haar taak met succes uitgevoerd. Haar ervaring bij Kieskompas heeft haar veel inzichten gegeven in de politieke context van vraagstukken

Bij VPRC heeft Eva ervaring opgedaan als projectsecretaris en projectmedewerker bij de gemeente Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer. Vraagstukken met betrekking tot vastgoed, woningbouw en procesvorming behoorde tot haar takenpakket. Tegenwoordig is Eva als projectsecretaris betrokken bij een onderzoek naar de verduurzaming van religieus erfgoed. Zij is met name bezig met het kwalitatieve onderzoek naar de effectiviteit van energiescans bij religieus erfgoed.