Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.
hannieb3

Hannie Paleari

Graag werk ik met passie en energie aan huisvestingsvraagstukken in complexe omgevingen.

Met respect voor de vraag achter de vraag. De klant staat daarbij voor mij centraal en zie ik het als mijn taak om de klant te ontzorgen, zowel op vlak van proces als op inhoud.  Dat doe ik in de rol van programma-, project- en procesmanager en adviseur.

tbhzfcxf

Haar verhaal

Hannie studeerde Energietechniek en startte haar carrière bij een fabrikant. Haar nieuwsgierigheid, bredere interesse en hunkering naar nieuwe vraagstukken heeft haar destijds doen besluiten om de stap naar een andere organisatie te zetten. Ze is zich verder gaan ontwikkelen op gebied van projectmanagement en algemeen management. Ze heeft haar Master in Projectmanagement (University of Derby) behaald.

Hannie heeft diverse algemeen management en (interim) projectmanagement functies vervuld bij verschillende bedrijven, waaronder ruim 12,5 jaar bij PRC Management Consultants (later onderdeel van ARCADIS). In de managementfuncties binnen organisaties was zij veelal betrokken bij veranderingsprocessen. Als interim projectmanager leidde Hannie complexe, vaak zeer ingrijpende huisvestingsvraagstukken voor o.a. Erasmus MC, Daniel den Hoed, Havenziekenhuis, Vlietlandziekenhuis, AMC, Vrije Universiteit te Amsterdam, Luchtvaartthemapark Aviodrome te Lelystad en het Nationaal Historisch Museum.

In de periode dat Hannie bij ARCADIS werkte, is zij bijna 8 jaar (maximale termijn) bestuurslid en penningmeester geweest van de Stichting Lovinklaan, de grootaandeelhouder van ARCADIS. Als bestuur was er regelmatig contact met de diverse directies en medewerkers van de landenorganisaties, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. In haar periode is het Bestuur geïnternationaliseerd en is er onder Hannie’s verantwoordelijkheid een nieuw wereldwijd aandelenplan voor medewerkers ontwikkeld en geïmplementeerd.

Hannie weet vanuit haar verschillende functies bij en voor diverse middelgrote en zeer grote (inter)nationale bedrijven waar de belangen van de verschillende partijen in de gehele (bouw)keten (van producent tot en met opdrachtgever) liggen.

Hannie haar persoonlijke eigenschappen, die bijdragen aan het succes van de opdrachten, zijn: instaat zijn in te leven in de omgeving en zijn krachtenveld, kunnen communiceren op de verschillende niveaus (van bestuurlijk tot en met werkvloer), betrokken, kritisch, analytisch, willen verdiepen in de inhoud van het vraagstuk en de oplossing(en).