Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Interview met Jeannette Baljeu

Jeanette Baljeu

“Het mooie van het overdrachtsmoment was dat daarbij voldoende ruimte was gelaten voor de “personal touch”
 

Jeannette Baljeu was als wethouder in Rotterdam al nauw betrokken met de hedendaagse opgave in de fysieke ruimte en de rol die de bouwsector daar in dient te spelen. Haar overstap naar SBRCURnet waar zij sinds 1 november 2015 als directeur de scepter zwaait, is daarom geen sprong in het diepe. Wel geeft zij aan dat er wel voor de organisatie en haarzelf een hele opgave ligt.

SBRCURnet is momenteel onderhevig aan een veranderingsopgave waarbij de oorspronkelijke. financieringswijze wordt gewijzigd en tevoren afgesproken programma’s voor langere periodes worden vervangen door specifieke prestatie-opdrachten met eigen financieringsbehoefte. Meer dan ooit dient SBRCURnet daarbij zelf zaadjes van onderzoek naar trends en behoeften in de bouwsector te planten om met hetgeen wat uitkiemt de omvangrijkere opdrachten te initiëren. De hedendaagse kennisorganisatie moet tegenwoordig zelf haar opdrachten helpen formuleren. De markt is er wel, maar moet wel ontsloten worden. Met de verhuizing van Rotterdam naar de Bouwcampus in Delft is er sprake van een fysieke invulling van de benodigde samenwerking in het pre-competitief onderzoek, samen met de andere kennisorganisaties.

De veranderende financieringsstructuur en de beoogde samenwerking met de andere marktpartijen was aanleiding voor een heroriëntatie op de toekomst van SBRCURnet. Jeannette  heeft daarbij het directiestokje overgenomen van Ron Voskuilen die in de daaraan voorafgaande periode als interim directeur in samenspraak met de Raad van Toezicht de stip op de horizon had bepaald. Het te volgen pad was er een van duidelijke keuzes en ook onvermijdbare minder populaire interventies. Het is de kunst de competenties van de organisatie te richten op de specifieke marktbehoefte van de toekomst.

Het mooie van het overdrachtsmoment was dat daarbij voldoende ruimte was gelaten voor de ‘personal touch’ aldus onze voormalig wethouder. Niets is, aldus Jeanette, zo vervelend om een uitdagende opgave te moeten invullen waarbij al plaatsvervangend is bepaald hoe de nieuwe directeur de invulling gaat geven. Zelf heeft ze veel houvast aan de wijze waarop de koers is ingezet, en ziet er een uitdaging in om de organisatie naar eigen bevinding te sturen naar de nieuwe constellatie.

Meer weten over de transitieopgave van SBRCURnet?