Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Interview met Richard LeursR. Leurs

“Kennis hebben we genoeg, maar de inzet van (goede) externe adviseurs helpt bij het formuleren van je vragen en bij het “op één lijn komen” binnen je eigen organisatie”.

 

Hoewel we Schiphol-breed al op diverse vlakken met BIM bezig zijn, werd BIM nog niet binnen lopende projecten toegepast. Hierbij kan mogelijk meer gebruik worden gemaakt van de actuele ontwikkelingen in (en met) de markt. De uitrol van BIM is complex. Feitelijk gaat met de implementatie van BIM een andere manier van werken gemoeid, met nieuwe afspraken en een andere samenwerkingscultuur geldend voor zowel de eigen organisatie als voor de organisaties waarmee wordt samengewerkt. Het gaat bij een dergelijke transitie over het eigenaarschap, over de financiering, over het goed laten landen in het moderne Asset Management. Niet in de laatste plaats omdat we op Schiphol aan de vooravond van het A-gebied, ons omvangrijkste investeringsproject ooit, staan.

In het voortraject is in een samenwerking tussen de afdeling Asset Management en onze projecten-afdeling PLUS een haalbaarheidsonderzoek naar BIM uitgevoerd. Vaak praat je dan met de ‘believers’ en loop je het risico dat de verwachtingen (te) groot zijn. Door vraag naar een stukje onafhankelijk verwachtingenmanagement hebben we voor een traject met een extern bureau gekozen. Naast een review van de bestaande stukken zijn de mogelijkheden onderzocht om de mogelijkheden van BIM zo effectief mogelijk te benutten. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat te ver op de kennis en kunde van de markt vooruit wordt gelopen, of anderzijds de lat te laag wordt gelegd met gemiste toepassingsmogelijkheden en kansen als gevolg. Maar ook om bij mogelijke kostenbesparingen te beseffen dat er eerst geïnvesteerd moet worden, en bij de besparingen je af te vragen bij wie de besparingen dan vallen. Valt een besparing op basis van (bijvoorbeeld) clash-detectie bij Schiphol of de organisaties waarmee wordt samengewerkt? Of bij beiden?

Hoewel de ‘why en what’ van BIM niet ter discussie zijn gesteld, zijn ze wel opnieuw geordend. Want waarom doen we het nou eigenlijk? Welk vraagstuk wordt er opgelost? De uitgevoerde quick scan en het uitgevoerde marktonderzoek hebben dat verder onderschreven. Vooral voor de “how” was het goed dit gezamenlijk traject van Asset Management en het project A-gebied te doorlopen. Zodat we beter van elkaar begrijpen wat realistisch is, en de volgende stappen (met regels en afspraken, een BIM-room en de IT-architectuur) weloverwogen kunnen zetten. Kennis hebben we genoeg, aldus Richard, maar de inzet van (goede) externe adviseurs helpt bij het formulieren van je vragen en bij het “op één lijn komen” binnen je eigen organisatie.

Een voordeel van het team van VPR Consultants is dat zij Schiphol van binnenuit goed kennen en middels de betrokkenheid bij de Bouw Informatie Raad goed op de hoogte zijn van beleid en ontwikkelingen in de markt. Met de inzet van een gestructureerde analysemethode en een inhoudelijke koppeling naar bouwinformatie werd het voor ons als Schiphol ook een leerzaam traject. Daarbij was het handig dat VPRC aanvullende praktische BIM expertise vanuit SBRCURnet inzette.

Meer weten over de implementatie van BIM op Schiphol?