Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.
_M8A0425-bewerkt_WEB_Willem de Kam

Koen Hondebrink

Als echte doener houd ik van tempo maken zonder dat de kwaliteit eronder lijdt. De diversiteit van dit vakgebied spreekt mij bijzonder aan, daarmee ben ik altijd gemotiveerd om mij te verdiepen in (nieuwe) complexe onderwerpen en thema’s.

Met mijn enthousiasme, open- en onbevangen houding meng ik mij gemakkelijk binnen organisaties en teams.

..Email

Zijn verhaal

Als jonge adviseur beschikt Koen over een frisse blik die vastgeroeste denkwijzen ter discussie stelt. Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde hij Technische Planologie. In deze brede opleiding ging zijn aandacht snel uit naar ontwikkelingen omtrent infrastructuur en mobiliteit. Zo heeft hij onder ander veldonderzoek gedaan naar fietsmobiliteit in Philadelphia. Met de master Environmental and Infrastructure Planning specialiseerde hij zich dan ook op infrastructurele ruimtelijke ontwikkelingen.Met stageperiodes binnen ARCADIS (Planuitwerking) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (MIRT-projecten) beschikt Koen over de nodige ervaring van zowel de publieke als private sector.

In zijn afstudeeropdracht heeft Koen in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan naar een vernieuwde benadering van Rijksinfrastructuurprojecten. In de nieuwe benaderingswijze maakt de traditionele focus op knelpunten plaats voor de focus op kansen en opgaven binnen een gebied. Hierbij wordt de vraag beantwoord waarom specifieke projecten verder gaan in deze brede integrale aanpak en waarom anderen juist niet. Zijn masterthesis is omgevormd tot wetenschappelijk paper. 

Met projecten gericht op waterveiligheid bij Waterschap Limburg, Building Information Modeling (BIM) op Schiphol en Mobility as a Service (MaaS) op Rotterdam The Hague Airport heeft Koen zich bij VPRC de afgelopen periode als adviseur ontwikkeld. Tegenwoordig is Koen als projectsecretaris betrokken bij de stelselherziening Omgevingswet van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.