Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.
IMG_2762

Laurens Kamps

Als verbinder in hart en nieren zoek ik altijd naar manieren om partijen samen te brengen en
samenwerkingen te stroomlijnen. Uitdagingen benader ik altijd met grote motivatie, vol energie en
met de nieuwsgierige blik van een young professional.

Mijn interesse voor grootstedelijke kwesties vloeit voort uit de diversiteit van het werkveld en de enorme verscheidenheid aan betrokken
partijen. De zoektocht naar de gouden middenweg in het behartigen van de belangen van al deze partijen is een uitdaging die nooit af is.

Zijn verhaal

Laurens studeerde sociale geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze breed georiënteerde bachelor richtte Laurens zijn aandacht al snel op de sociale en stedelijke kant van de geografie. Onderwerpen als gentrificatie, toerisme, herbestemming en placemaking grepen zijn aandacht. Tijdens de bachelor deed hij ervaring op als junior adviseur bij Fyousion, waar hij in aanraking kwam met gemeentelijk bestuur en professioneel onderzoek. Na een uitwisseling naar het Engelse Manchester om vakken in de creatieve geografie te volgen rondde Laurens zijn bachelor af met zijn scriptie over de invloed van herbestemming op buurtidentiteit.

Na de afronding van de bachelor deed hij ervaring op als junior adviseur bij Mahdi Consult alvorens te beginnen aan de master Urban Geography in Utrecht. Met de master verdiepte Laurens zich verder in grootstedelijke sociaalgeografische kwesties en ondernam hij meerdere extra curriculaire activiteiten, waaronder het volgen van extra vakken en het begeleiden van groepen studenten. De master sloot Laurens cum laude af na het voltooien van zijn scriptie over de invloed van toerisme op sense of place in de Amsterdamse binnenstad.

Na het afronden van de studieperiode heeft Laurens in Amsterdam werkervaring opgedaan bij A CityMade By People als city community officer alvorens bij VPR Consultants te starten. Als adviseur ondersteunt hij de partners en werkt hij momenteel voor het Haga ziekenhuis als projectondersteuner.