Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.
Margottest 2

Margot Langenberg

Mijn kracht ligt in het verbinden van inhoud met organisatieprocessen en het afstemmen van programmadoelstellingen met de lijnorganisatie en andersom. Het contact met mensen in alle lagen van een de organisatie is daarin het allerleukst! Ik zet daarbij in op het respecteren en verbinden van verschillende belangen en zoek daarbij naar oplossingen om zo een gedragen resultaat te bereiken. Dit doe ik door snel een groot netwerk op te bouwen.  Ik krijg energie van afwisseling en verandering, iets wat terugkomt in mijn hobby theatersport en improvisatietheater. Rust zoek ik in de natuur en door te schilderen.

Haar verhaal

Margot studeerde Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en heeft voor de provincie Noord-Holland ervaring opgedaan in project- en procesmanagement. In 2013 was het haar persoonlijke motivatie om betrokken te worden bij de implementatie van de aanpak duurzaam GWW voor de provincie, hoewel duurzaamheidsvraagstukken in die tijd nog niet zo hoog op de agenda stonden als nu.

Margot heeft projectteams begeleidt in het toepassen van de instrumenten Omgevingswijzer, Ambitie-web, CO2 prestatieladder en het vertalen van duurzame ambities in EMVI-criteria. Ze stond aan de lat van de implementatie van de aanpak duurzaam GWW in de organisatie. De wens om bij te dragen aan een duurzame maatschappij in alle facetten, sociaal en groen, economisch en innovatief, is daarin een belangrijke drijfveer. De complexiteit en samenhang tussen deze verschillende facetten, is een extra bonus voor Margot.

Nieuwsgierig als zij is heeft zij warme belangstelling voor innovaties en met name de zachte kant: het toepassen en implementeren van nieuwe oplossingen in bestaande processen en situaties. Als voorzitter van het innovatieteam bij de provincie Noord-Holland heeft zij ervaren dat implementatie van innovatie begint met een ja tenzij. Een open houding en nieuwsgierige geest, mogelijkheden zien en kansen grijpen.

Als niet-techneut weet zij net de juiste vragen te stellen over de werking en toepassing van een innovatie of idee. Zij denkt en bedenkt daarbij direct aan wat nodig is om innovaties en oplossingen voor duurzame vraagstukken in de ruimtelijke omgeving toe te passen. Momenteel werk Margot als programmasecretaris aan de versnelling van de woningbouwopgave voor de gemeente Haarlemmermeer en geeft zij mede vorm aan de groei ambities van VPRC voor 2020 en verder.