Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.
_M8A0478_WEB_Willem de Kam

Mischa Kok

Wat mij kenmerkt is enthousiasme, gedrevenheid, aandacht voor mensen, ik breng samenhang aan en geef richting. Bij voorkeur werk ik aan assetmanagement opgaven die om vernieuwing en verandering vragen en die zich afspelen op het snijvlak van proces en technische inhoud. Ik voer projecten uit voor het strategisch-tactisch niveau van klantorganisaties in de rol van adviseur, procesmanager en trainer. Voor mij zijn het realiseren van prestaties in teamverband, samenwerking met klanten en het delen van kennis belangrijk.

..Email

Zijn verhaal

Mischa is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven in de richting Technologie Management. Na zijn afstuderen is hij 15 jaar als adviseur van PRC Management Consultants (later onderdeel van ARCADIS) betrokken geweest bij uiteenlopende vraagstukken over onderhoud en beheer van bestaand vastgoed en grootschalige monitoringsprojecten. Waar onderhoudsvraagstukken veelal begonnen als traditioneel technisch inhoudelijke projecten, hebben de klantvragen veel meer dan ooit een sterke strategische component.

In zijn projecten implementeert Mischa onderhoudsbeleid, ontwikkelt hij (prestatie) onderhoudscontracten en output specificaties of voert hij kwaliteitsaudits uit. Steeds vaker ondersteunt hij klanten bij informatiemanagement voor gebouwdata. Daarbij is het doel te komen tot BIM-modellen waarin het onderhoudsbeleid, de meerjarenonderhoudsplanning en een actueel digitaal gebouwdossier geïntegreerd worden én ook nog eens ‘exploitatiefase-proof’ zijn. Voor NEN Training & Advies is Mischa docent NEN2767 Conditiemeting en tevens is hij lid van de normcommissie NEN 2767 en de examencommissie SCEV.