Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.
_M8A0488_WEB_Willem de Kam

Peter-Willem van Calis

Ik help opdrachtgevers bij het realiseren van kwalitatief hoogwaardige en kostenefficiënte oplossingen voor hun vastgoed als onderdeel van hun bedrijfsactiviteiten. Daarbij werk ik graag op het snijvlak van techniek en beleid.

Mijn missie is het realiseren van een duurzame, gezonde en veilige gebouwde omgeving.

..Email

Zijn verhaal

Peter-Willem is een ervaren adviseur en manager asset management met bijzondere specialisatie op het gebied van bouwregelgeving, brandveiligheid en duurzaamheid. Hij opereert op het snijvlak van techniek en proces. Zijn achtergrond in bouwfysica en de opgedane kennis en ervaring met technische kwaliteitsaspecten van gebouwen en portfolio’s van gebouwen zet hij in om complexe kwaliteits-, beleids- en beheervraagstukken in dynamische omgevingen te ordenen en te beantwoorden. In die hoedanigheid heeft al meerdere opdrachtgevers in de publieke en semipublieke sector geadviseerd en begeleid bij het nemen van vastgoed gerelateerde beslissingen. Tot zijn opdrachtgevers behoren organisaties als Schiphol, het Ministerie van BZK, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Radboud UMC en het RIVM.

Samen met collega-adviseurs levert Peter-Willem adviezen voor het realiseren van duurzame, gezonde en veilige gebouwen. Hij helpt opdrachtgevers bij het realiseren van kwalitatief hoogwaardige en kostenefficiënte oplossingen voor hun vastgoed als onderdeel van hun bedrijfsactiviteiten. Organisatorische aspecten en veranderingen in de werkwijze spelen hierbij een belangrijke rol.

Naast zijn werkzaamheden op het gebied van asset management is Peter-Willem al lange tijd betrokken bij vraagstukken rondom (bouw)regelgeving en implementatie hiervan. De nadruk in deze trajecten ligt niet alleen op de inhoud van de regelgeving, maar ook op de communicatie met stakeholders en een soepel verloop van het implementatieproces.

In zijn jaren bij PRC Bouwcentrum heeft Peter-Willem onder meer leidinggegeven aan een team van 25 adviseurs. Peter-Willem studeerde bouwkunde aan de TU in Eindhoven met specialisatie bouwfysica.