Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Besluitvorming Faculteit EWI TU Delft

By admin 5 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  Besluitvorming Faculteit EWI TU Delft

 

Besluitvorming Faculteit EWI TU Delft

Evenals veel van de andere faculteiten in de vastgoedportefeuille van de Technische Universiteit Delft behoeft ook het gebouwencomplex van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) een ingrijpende transformatie. Het complex met het 90 meter hoge beeldbepalende faculteitsgebouw is sinds de eind jaren ‘60 in gebruik.
VPR Consultants ondersteunt de TU Delft met het inzichtelijk maken van de keuzemogelijkheden en het zo feitelijk mogelijk in beeld brengen van de consequenties van de keuzes. Hierbij wordt rekening gehouden met alle mogelijke scenario’s zoals renovatie voor eigen gebruik, (deels) afstoten voor studentenhuisvesting of commerciële kantoorfuncties of zelfs sloop van de hoogbouw. De scenario’s worden aan de hand van beoordelingscriteria tot op voldoende detail uitgewerkt. Met behulp van adequate beslisinformatie kan vervolgens over de toekomst van het EWI gebouw besloten worden.

  • Complexiteit door variëteit aan keuzemogelijkheden
  • Spanningsveld tussen beeldbepalend karakter en vastgoedbeleid
this work was shared 0 times
 100