Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

DigitaliseringsDeal Gebouwde Omgeving

By admin 2 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  DigitaliseringsDeal Gebouwde Omgeving

DigitaliseringsDeal Gebouwde Omgeving

Er liggen grote maatschappelijke opgaven waar de doelstellingen voor een groot deel behaald kunnen worden in de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan duurzaamheids- en klimaatdoelen, versnelling woningbouw, economische groei en vergroten van ons leefklimaat via veiligheid & gezondheid. De overheid, opdrachtgevers en stakeholders in de bouwsector, hebben met elkaar de ambitie uitgesproken om een impuls hieraan te geven door meer in te zetten op digitalisering en informatisering ten behoeve van de gebouwde omgeving. Ron Voskuilen is als consultant en coach gevraagd het proces tussen de vele stakeholders te laten landen in haalbare en effectieve afspraken die vastgelegd worden in een zogenaamde DigitaliseringsDeal voor de gebouwde omgeving. Opdrachtgevers zijn hierbij de Bouwagenda en het ministerie van BZK.

Specifiek is Ron gevraagd om te komen tot een visie op digitalisering en informatisering voor de gebouwde omgeving vanuit de bril van de opdrachtgevende organisaties in de bouwsector.  Hij begeleidt daarbij een proces om tot een eenduidige afgestemde visie te komen, waarop markt en overheidspartijen hun eigen organisatiedoelen kunnen afstemmen.

 

  • Visievorming
  • Digitalisering
  • Transitiemanagement
  • Coaching
this work was shared 0 times
 000