Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Beheerorganisatie Hagaziekenhuis

By admin 1 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  Beheerorganisatie Hagaziekenhuis

Een compliant beheerorganisatie voor het Hagaziekenhuis

De zorgplicht die in de Woningwet is opgenomen, verplicht een eigenaar en gebruikers van (zakelijk) vastgoed ervoor te zorgen dat er geen gevaar voor gezondheid of veiligheid in hun gebouwen bestaat. Het niet of onvoldoende voldoen aan deze zorgplicht kan grote gevolgen hebben. HagaZiekenhuis heeft de wettelijk verplichte beheersactiviteiten die noodzakelijk zijn om invulling te geven aan de zorgplicht, uitbesteed aan VolkerWessels binnen het DBM-contract.

VPRC heeft in het afgelopen jaar VolkerWessels ondersteund om al deze wettelijk verplichte beheeractiviteiten in beeld te brengen, keuzes te maken en op gestructureerde wijze in de beheerorganisatie te borgen. De borging omvatte onder andere het maken van afspraken over demarcatie van taken en verantwoordelijkheden, maar ook het ontwerpen en inrichten van werkprocessen.

VolkerWessel heeft het totale proces van de wettelijke verplichte beheeractiviteiten voor HagaZiekenhuis vastgelegd in de module Compliance Management van ARCHIBUS. Binnen deze omgeving is het mogelijk om een compleet en actueel overzicht van wettelijke verplichte beheeractiviteiten op te bouwen. Aan de hand van dit overzicht kunnen deze activiteiten vervolgens langjarig worden gepland en de uitvoering ervan van start tot afronding gestructureerd worden gemonitord.

De gestructureerde opzet van Compliance Management zorgt ervoor dat op elk willekeurig moment inzichtelijk is waar het ziekenhuis staat ten opzichte van haar wettelijke verplichtingen. Zo is niet alleen de beherende partij, maar ook het ziekenhuis volledig ‘in control’.

this work was shared 0 times
 000