Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Formateur ‘MaaS’

By admin 4 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  Formateur ‘MaaS’

 

Formateur Mobility as a Service (MaaS) op Rotterdam The Hague Airport

Wat is MaaS
Mobility as a Service (MaaS) staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit inkoopt, in plaats van te investeren in transportmiddelen. In veel branches heeft deze transitie al plaatsgevonden, zoals in de telecom- muziek- en de hotelwereld. Dit concept doet nu zijn intrede in de mobiliteitswereld. Een essentiële verandering in MaaS is het concept van denken in service levels. Nieuwe services zullen een combinatie vormen tussen het klassieke openbaar vervoer, vraag gestuurd vervoer en privé voertuigen, waarmee onderlinge grenzen vervagen en een meer integraal systeem ontstaat

Hoe werkt MaaS
Bij Mobility as a Service ontzorgt één partij, de Mobility Provider, de mobilist en zorgt dat deze voor een reis een vervoeraanbod op maat krijgt aangeboden dat aansluit op de wensen van de gebruiker en waarvoor de reiziger de Mobility Provider betaalt. De Mobility Provider is de front office van in principe een scala aan producten dat door contractpartners zoals vervoerders en andere marktpartijen wordt aangeboden ((deel)taxi, (deel)fiets, huurauto etcetera). Via de Mobility Provider ontstaat transparantie in de vraag naar mobiliteit die kan leiden tot het ontwikkelen van nieuwe producten of aanpassing van diensten.

MaaS bij Rotterdam The Hague Airport
De Metropoolregio Rotterdam den Haag, Rotterdam The Hague Airport, Schiphol Real Estate en de Verkeersonderneming *) zijn het er over eens dat er potentie is voor Mobility as a Service bij Rotterdam The Hague Airport en spannen zich gezamenlijk in om het concept te verstevigen (in het algemeen en meer specifiek voor Rotterdam The Hague Airport) en de realisatie (technisch, organisatorisch en commercieel) aantoonbaar te maken.

VPRC en MaaS 

Bert van Eekelen is namens de initiatiefnemers formateur van MaaS op Rotterdam The Hague Airport. Onderzocht wordt of en welke scenario’s er voor een verbetering van de bereikbaarheid van de Luchthaven in de markt gezet kunnen worden. Daarbij gaat het om de aantrekkelijkheid van het vervoer wat in de markt gezet kan worden (waarde voor de gebruiker en omvang van de business case), maar ook om de condities die gecreëerd moeten worden om dergelijk vervoersaanbod mogelijk te maken. Bert van Eekelen, al ruim 25 jaar betrokken bij de ontwikkeling van luchthavens, 

  • Strategievorming door scenario’s
  • Complexiteit door variëteit aan keuzemogelijkheden
  • Leveren van beslisinformatie door een stapsgewijze trechtering van alternatieven

*) De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam.

this work was shared 0 times
 000