Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

MIRT-verkenning Station Schiphol

By admin 5 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  MIRT-verkenning Station Schiphol

MIRT-verkenning Station Schiphol

Sinds de bouw van het huidige Station Schiphol, ook bekend als Schiphol Plaza, is het vliegverkeer verdrievoudigd. Bovendien heeft zich er het tweede grootste busstation van het land ontwikkeld met 140 bussen per uur.

Het NS Station en het busstation zijn beiden te krap, bovendien moet de capaciteit en kwaliteit van beide stations worden verbeterd. Planvorming, ontwikkeling en uitbreiding van dit omvangrijke project moet nauwkeurig worden afgestemd met de in voorbereiding zijnde bouwactiviteiten van het Terminalcomplex in het zogenaamde “A-gebied”.

Belangrijk is dat operationele processen op Schiphol ongehinderd door moeten blijven gaan.VPR Consultants verzorgt het opstellen en aggregeren van inhoudelijke informatie (planvoorstellen, kosten/baten/risico’s) ten behoeve van de besluitvorming over scope en governance.

  • Complexiteit omtrent de besluitvorming over scope en governance van het treinstation
  • Structurele wijziging van het landzijdige afhandelingsconcept van de luchthaven
  • Raakvlakken met de ontwikkeling van het project “A-gebied”
this work was shared 0 times
 000