Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Nationale Milieudatabase

By admin 4 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  Nationale Milieudatabase

 

Herstructurering van de Nationale Milieudatabase (NMB)

Met ingang van 1 januari 2018 is een grenswaarde voor de milieuprestatie van gebouwen van kracht. De stip aan de horizon heeft ook betekenis voor de rijksoverheid die de bouwsector wil stimuleren om een gebouwde omgeving te realiseren met een zo laag mogelijke impact op het milieu.

Niet alleen de energieprestatie, maar ook gebouwen an sich moeten duurzamer worden. Inzicht in materialen en producten die in een gebouw of bouwwerk worden gebruikt, is daarbij essentieel. Daarom is de Nationale Milieudatabase (NMD) in het leven geroepen. De NMD bevat milieudata die bij het berekenen van de milieuprestatie moet worden gebruikt. De database wordt gevuld op basis van data die initiatiefnemers moeten aanleveren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde Life-cycle-benadering waarbij alle milieubelastende activiteiten van bijvoorbeeld een dakpaneel worden meegerekend. De grenswaarde bepaalt voor nieuw te bouwen gebouwen wat in het kader van milieubelasting acceptabel is en wat niet.

In zijn huidige opzet is de NMD voldoende toegerust om vanaf 1 januari 2018 adequate milieuprestatieberekeningen te kunnen maken voor nieuw te bouwen gebouwen, maar dit kan worden uitgebreid. Stichting Bouwkwaliteit heeft echter het beeld dat de opzet van de NMD voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen, toepassingen en applicaties een verdieping behoeft. Deze verbeterslag wordt herori├źntatie/ herstructurering genoemd.

Om het succes van NMD verder te vergroten, zijn er wel enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan. VPRC helpt Stichting Bouwkwaliteit met de proces- en technisch inhoudelijke begeleiding van deze herstructurering. Beoogd wordt om de vernieuwde in te zetten op een gebruiksvriendelijk product dat breed wordt gedragen door zowel de markt als de Overheid.

  • Strategievorming
  • Complexiteit door belang hebbenden
this work was shared 0 times
 000