Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

NEN training – ‘Gebouw op orde’

By admin 3 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  NEN training – ‘Gebouw op orde’

Training – Specifieke Zorgplicht 

De zorgplicht die in de Woningwet is opgenomen verplicht een eigenaar en gebruiker van (zakelijk)
vastgoed ervoor te zorgen dat er geen gevaar voor gezondheid of veiligheid in hun gebouwen bestaat.
Het niet of onvoldoende aantoonbaar voldoen aan deze zorgplicht kan grote gevolgen hebben.

  • Hoe zorgt u er als gebouweigenaar of gebouwbeheerder voor dat u weet dat u op een goede manier
    invulling geeft aan de zorgplicht?
  • Hoe zorgt u ervoor dat u alle risico’s in kaart brengt en passende
    maatregelen kunt treffen?
  • Hoe borgt u dit en welke normen kunnen daarbij ondersteunen?

Om deze vragen te beantwoorden heeft VPR Consultants voor NEN Trainingen
de training/masterclass “gebouw op orde” ontwikkeld. Een masterclass op managementniveau, een
specifiek inhoudelijke training, een volledige opleiding, of een bedrijfstraining op maat?

Neem dan contact op met Peter-Willem van Calis senior consultant asset- en onderhoudsmanagement en NEN-
docent.

 

this work was shared 0 times
 000