Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Omgevingswet

By admin 2 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  Omgevingswet

Pionieren met de Omgevingswet

De Omgevingswet is een van de grootste wijzingen in wet- en regelgeving uit de Nederlandse geschiedenis. De wet biedt in het bijzonder kansen voor provincies en gemeenten: want er is sprake van méér decentrale afwegingsruimte en er worden minder regels gesteld vanuit het Rijk.

Ieder stukje van de leefomgeving wordt nu ‘gedekt’ door verschillende wetten vanuit verschillende sectoren en belangen. Onder de Omgevingswet vervallen veel van de schotten tussen die sectorale regels. Een groot aantal gemeentelijke verordeningen (zoals Kap- en Inritverordeningen) zijn straks verleden tijd. In het Omgevingsplan worden deze regels bij elkaar gebracht.

In de huidige situatie hebben gemeenten te maken met een veelvoud aan bestemmingsplannen. Op termijn moeten deze bestemmingsplannen plaatsmaken voor één Omgevingsplan per gemeente. Aangezien het Omgevingsplan regels stelt voor de gehele fysieke leefomgeving -en niet alleen focust op de het planologische aspect- , zijn gemeenten in staat beter te sturen op gewenste ontwikkelingen, door op een bepaalde plek strengere eisen te stellen aan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit of geluidproductie (of vice versa). Pionieren De Omgevingswet brengt vele voordelen met zich mee omdat vraagstukken inclusiever benaderd kunnen worden. Echter vraagt deze vernieuwde aanpak ook een en ander van haar grootste gebruikers, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Om goed voorbereid te zijn en de Omgevingswet goed te implementeren is het programma ‘aan de slag met de Omgevingswet’ opgezet. Met behulp van de crisis- en herstelwet kunnen vraagstukken in de geest van de Omgevingswet worden benaderd. Zo is het nu al mogelijk om, met behulp van een bestemmingsplan verbrede reikwijdte, vraagstukken breder te benaderen en ervoor te zorgen dat procedures en vergunningaanvragen sneller door lopen kunnen worden. Voorbeelden:

  • ‘Almere Oosterwold’, waarbij bewoners ‘in charge’ zijn over de gebiedsontwikkeling van de Woonwijk en de overheid een (veel) kleinere rol speelt.
  • ‘De Binckhorst’ in Den Haag, een transformatie van bedrijventerrein naar woon- werkwijk waarbij vrijbaan is gegeven aan particuliere initiatieven.

In samenwerking met Infram is Koen Hondebrink vanuit VPRC betrokken bij de ontwikkeling van de Omgevingswet. In zijn rol als projectsecretaris van de Invoeringswet en de Omgevingsregeling staat ‘projectbeheersing’ centraal. Koen is verantwoordelijk voor voortgangsrapportages, de route naar besluitvormingsprocessen, contractbeheersing en het opstellen van planningen. Daarnaast helpt Koen bij het organiseren van expertsesssies, botsproeven en andere consultatieprocessen met de Omgeving.

Ben je geïnteresseerd en wil jij de toekomstige mogelijkheden van de Omgevingswet nu al gebruiken bij jouw opgave? Neem dan contact op met Koen Hondebrink

this work was shared 0 times
 000