Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Projectdirecteur Gebiedsontwikkeling A9 Badhoevedorp

By admin 3 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  Projectdirecteur Gebiedsontwikkeling A9 Badhoevedorp

 

 

Projectdirecteur Gebiedsontwikkeling A9 Badhoevedorp

In de Gemeente Haarlemmermeer is hard gewerkt aan één van de grootste projecten van Nederland: de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. Tot enkele maanden geleden doorsneed de A9 het centrum van Badhoevedorp en zorgde daarmee voor een slechte luchtkwaliteit en geluidoverlast bij omwonenden.

Door de samenwerking met een groot aantal partijen en belanghebbenden is het gelukt om de A9 op succesvolle wijze te verleggen. Hierbij was RWS in de lead. Op 10 april is het vernieuwde deel geopend, waardoor de leefbaarheid van het gebied is toegenomen en de regio Amsterdam beter bereikbaar is.

Het project is daarmee zeker niet ‘af’: op en langs het oude tracé van de A9 komen nieuwe hoogwaardige woongebieden met aantrekkelijke openbare ruimten. Ontwikkelaars en de gemeente werken hierbij samen. Ron Voskuilen is gevraagd om dit programma vanuit VPRC interim te leiden. De opgave: het plan van de grond krijgen en het begeleiden van de afwikkeling tussen RWS en de gemeente over de nieuwe en oude A9.

In zijn rol als projectdirecteur is hij onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijken Quatrebras en Schuilhoeve, bedrijvenpark Lijnenhof, een vernieuwd centrum en diverse maatschappelijke- en sportvoorzieningen. Als herinnering aan de oude A9 wordt met ‘het Lint’ een nieuwe recreatieve langzaam verkeersroute ontwikkeld, die bestaande groengebieden met elkaar verbindt.

  • Programmamanagement
  • Gebiedsontwikkeling
  • Complexiteit door stakeholders
this work was shared 0 times
 000