Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Adviseur duurzaamheid Rijksvastgoedbedrijf

By admin 3 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  Adviseur duurzaamheid Rijksvastgoedbedrijf

Adviseur duurzaamheid Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

De afdeling Architectuur & Techniek, sectie Duurzaamheid en Comfort van het RVB houdt zich bezig met het adviseren over duurzaamheid en comfort in rijkshuisvesting, eigendom en huur, in de voorbereidings-, realisatie- en exploitatiefase. Ook implementeert zij mede overheidsbeleid in de eigen vastgoedvoorraad.

VPR Consultants ondersteunt de sectie Duurzaamheid en Comfort door het leveren van kennis en expertise.

this work was shared 0 times
 000