Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Strategievorming Floriade 2022

By admin 3 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  Strategievorming Floriade 2022

Kansenstrategie Floriade 2022

Met het Bidbook hebben gemeente Almere en Provincie Flevoland de Floriade 2022 naar Almere gehaald. Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities.

De Floriade, in het hart van Almere, combineert het beste van de werelden van land en tuinbouw met die van groene verstedelijking. Enerzijds de vernieuwingsdrang in de Nederlandse tuinbouwsector op het gebied van voedselproductie, duurzaamheid en gezondheid. Anderzijds het streven van Almere om de ‘groenste’ stad te zijn: aangenaam, gezond en zelfvoorzienend. Terwijl de stad doorgroeit van 200.000 naar 350.000 inwoners en daarmee de 5e stad van Nederland wordt. Ook al lijkt 2022 nog ver weg, er is de afgelopen tijd al veel werk verzet ten aanzien van verwerving van grond, ontsluiting van het gebied en het bouwrijp maken ten behoeve van de expo.

Als adviseur bij de gemeentelijke programma organisatie helpt Bert van Eekelen het thema van de wereldexpo en ermee gepaard gaande gebiedsontwikkeling in de nieuwe Floriade wijk te verbinden met de ambities en agenda’s van overige overheden en het bedrijfsleven. Gezocht wordt naar “opschaalbare innovaties” op het vlak van gebiedsontwikkeling, nieuwe mobiliteit, ICT en data en last but not least de nieuwe rollen voor overheden in het teken van de nieuwe omgevingswet en daarbij behorende “uitnodigingsplanologie”.

Terwijl er op al deze aspecten pilots in het land worden uitgevoerd in min of meer laboratorium omgevingen, wil de Floriade 2022 het podium zijn waarop kansrijke innovaties kunnen worden opgeschaald en zodanig beproefd, dat zij daarna op landelijke schaal kunnen worden uitgerold. Het vooruitzicht van deelname van buitenlandse steden en de komst van minstens 2 miljoen bezoekers kan helpen toepassingsgerichte innovaties te versnellen.

  • Kansenstrategie
  • Gebiedsontwikkeling
  • opschaalbare innovaties
this work was shared 0 times
 000