Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Strategievorming SBRCURnet

By admin 5 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  Strategievorming SBRCURnet

Transitieproces SBRCURnet

SBRCURnet werkt voor de bouwsector en ontwikkelt kennis, deelt die kennis en implementeert deze. Dit alles om de bouwsector in de breedte te blijven ontwikkelen. In het verleden kon SBRCURnet voor een deel van haar middelen gebruik maken van fondsen uit de bouwsector. Aangezien deze fondsen in de toekomst eindig zijn, is VPR Consultants gevraagd een strategie voor de komende jaren te maken om de positie van SBRCURnet voor de komende jaren en het bijbehorende verdienmodel te bepalen, alsmede de organisatie daarop aan te passen. Tevens is gevraagd een advies uit te werken over de te kiezen positie van SBRCURnet in de Bouwcampus, waarin meerdere kennisinstellingen samenwerken. Aansluitend is gevraagd een proces tot de werving van een nieuwe algemene directeur alsmede de organisatieaanpassing aan te sturen.

  • Strategievorming
  • Marktonderzoek bouwsector/kennisontwikkeling
  • Organisatie-inrichting
this work was shared 0 times
 000