Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Uitvoeringsstrategie Haarlemmermeer

By admin 1 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  Uitvoeringsstrategie Haarlemmermeer

Uitvoeringsstrategie Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer wil de komende 15-20 jaar ruim 20.000 woningen bouwen. Hierbij gaat het niet alleen om productie; per doelgroep moeten de juiste woningen worden gebouwd. Binnen de Haarlemmermeerse woonkernen moeten woonmilieus ontstaan waarmee de vele kleine woonkernen voor de langere termijn leefbare en duurzame gemeenschappen blijven. Daarbij is er een grote samenhang met de beschikbaarheid van OV en infrastructuur in de breedte, alsmede de wens om het landschap zoveel mogelijk te behouden en te verstevigen.

Ron Voskuilen is gevraagd als projectdirecteur Woningbouw om, naast het sturen van de woningbouwopgave, deze wensen samen te brengen in een zogenaamde uitvoeringsstrategie.

Met deze strategie heeft Haarlemmermeer haar ambities en haar mogelijkheden voor de komende jaren op een rijtje gezet. De strategie vormt de basis voor een lobbystrategie richting andere overheden om samen krachten te bundelen, haar ambities te onderstrepen en te realiseren.

Denk bijvoorbeeld aan het omleggen van de N201 tussen Haarlemmermeer, Heemstede en Haarlem, waarmee Haarlem en Heemstede beter ontsloten worden en Hoofddorp veel meer woningen kan realiseren. Klein, maar niet onbelangrijk zijeffect voor de formule 1 liefhebbers, is dat er dan ook een betere ontsluiting richting Zandvoort komt.

this work was shared 0 times
 000