Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

VolkerWesselsHagamaintain – Beheercontract

Het HagaZiekenhuis heeft haar beheer en onderhoud na realisatie van haar nieuwbouw uitbesteed aan een externe partij door middel van een DBM-contract. Het HagaZiekenhuis heeft deze keuze gemaakt om een optimale afstemming te krijgen tussen de investerings- en exploitatiekosten.

VPRC helpt zowel het HagaZiekenhuis als Volker Wessel bij het inrichten van deze contractvorm en de bijbehorende beheersorganisatie. Dit omvat onder andere het maken van afspraken over demarcatie van taken en verantwoordelijkheden, maar ook het ontwerpen en inrichten van werkprocessen.

VPRC is opsteller van deze zogenoemde “huwelijkse voorwaarden” waarin de samenwerking tussen het HagaZiekenhuis en Volker Wessel wordt geregeld. Een goede samenwerking ontstaat niet vanzelf, samen met vertegenwoordigers van beide partijen is VPRC als regisseur verantwoordelijk voor het in de praktijk brengen van deze huwelijkse voorwaarden met als doel te komen tot een optimaal beheer en onderhoud.

this work was shared 0 times
 000