Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Versnelling Dijkverbeteringsprogramma Waterschap Peel en Maasvallei (WPM)

By admin 5 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  Versnelling Dijkverbeteringsprogramma Waterschap Peel en Maasvallei (WPM)

Versnelling HWBP-dijkversterkingsprogramma Waterschap Peel en Maasvallei (WPM)

Overstromingen in Noord- en Midden Limburg hebben in 1993 en 1995 geleid tot de aanleg van nooddijken. In afwachting van toekomstige maatregelen zoals een verdieping en verruiming van de Maas. Deze plannen bleken echter technisch en financieel niet haalbaar met als gevolg dat de nooddijken een permanente status hebben gekregen. Dit heeft als direct gevolg dat beroep kan worden gedaan op de wetgeving omtrent het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Vanuit het HWBP zijn middelen beschikbaar gesteld om in de periode tot 2024 de bestaande nooddijken te transformeren tot hoogwaardige dijken met een hoger beschermingsniveau. Echter is het de ambitie van het Waterschap Peel en Maasvallei en haar bestuurlijke partners om het HWBP-dijkversterkingsprogramma versneld te realiseren. Zodoende zal de noordelijke Maasvallei eerder beschermd zijn tegen hoogwater.

Infram en VPR Consultants hebben geholpen bij een vliegende start van deze versnelling door een programmaplan op te stellen. Dit programmaplan is gebruikt als startpunt voor gesprek bij de transitie naar een programmatische aanpak van het dijkversterkingsprogramma. De verwachting is om de veiligheidsopgave vóór 2021  afgerond te hebben.

  • Transitiemanagement
  • Programmatische aanpak
  • Organisatorische complexiteit door naderende fusie
this work was shared 0 times
 000