Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Werken bij VPRC

Wij zijn op zoek naar de volgende profielen

Wie zijn wij?

VPRC is een adviesbureau met een brede oriëntatie. ‘Werken is fun’ is ons motto wat door opdrachtgevers vaak wordt gewaardeerd, zij ervaren ons enthousiasme en passie voor het vak. Binnen VPRC werken we in een team van zes senior-consultants en twee junior adviseurs met verschillende kennis en expertises. Deze verschillende achtergronden helpen ons om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en tot integrale oplossingen te komen.  

VPRC biedt oplossingen voor de meest uiteenlopende opgaven in relatie tot gebiedsontwikkeling, duurzaamheidsvraagstukken, planningsvraagstukken, huisvestingsvraagstukken, vraagstukken gericht op beheer & onderhoud, veiligheid en (bouw)regelgeving.

Wij opereren het liefst op tactisch / strategisch niveau, waarbij we complexe vraagstukken ombuigen tot inzichtelijke beslisinformatie voor de opdrachtgever, vaak bestuurders. In onze ogen is er nooit één oplossing. Het is ons doel om de consequenties en effecten van verschillende keuzes inzichtelijk te maken. Inzicht in de belangen van verschillende stake- en shareholders zijn daarmee van belang. Naast het leveren van beslisinformatie en het inzichtelijk maken van keuzes, ligt de meerwaarde van VPRC in onze kennis over zowel de inhoud als over het proces. We zijn vooruitstrevend, voor wat betreft aanpak, methodieken, instrumenten en resultaten.

Met spraakmakende projecten zoals het Zuidasdok, Gebiedsontwikkeling A9 Badhoevedorp, de Floriade, Luchthaven Schiphol, het Diakonessenhuis, het Hagaziekenhuis en de rijksvastgoedportefeuille hebben we een breed portfolio opgebouwd. Onze opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, schiphol, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, gebouwbeheerders, vastgoedbezitters en bouwbedrijven. We zijn daarmee breed vertegenwoordigd zijn in de fysieke leefomgeving.

  • Interesse?

    Werken bij VPRC? Maak je interesse kenbaar en stuur jouw CV en motivatie!

  • Kennismaking

    Drink een kop koffie bij ons en leer ons team kennen!

  • Toekomst binnen VPRC

    Wederzijdse interesse? Misschien werk jij binnenkort aan de meest spraakmakende opgaven!