The spiky world of innovation at science parks

thesis spiky world of innovation at science parks

The spiky world of innovation at science parks

‘The spiky world of innovation at science parks’ is een onderzoek van Roosmarijn Ellérie, dat gaat over de impact van sicence parks in Nederland op innovatie binnen een gemeente en aangrenzende gemeentes.

Science parks zijn locaties waar samenwerking is tussen bedrijven, universiteiten, hoger onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties met als hoofddoel innovatie.

De hoge activiteit van innovatie op science parks, wekt de interesse van beleidsmakers om dergelijke parken te vormen om ook innovatie in de regio te bevorderen. De vraag is alleen of innovatie daadwerkelijk doorsijpelt verder in de gemeente en of het zelfs overspringt naar aangrenzende gemeentes. Aangezien kennis zich wel kan verplaatsen, hoeft dat niet te betekenen dat het science park daar een versterkende factor in is.

Dit onderzoek probeert die relatie te ontvouwen door te kijken naar of science parks in een gemeente, het type science park en/of geografische nabijheid van een science park een rol spelen in het aantal patenten binnen een gemeente en aangrenzende gemeentes. 

Lees de thesis The spiky world of innovation at science parks

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.