Zeeland

In Zeeland is de toekomst al begonnen

“De verleiding van Zeeland is dat er tijd overblijft, niet voor files maar om na je werk te fietsen naar het strand om te surfen”.

01

Project

Zeeland wil zich graag beter op de kaart zetten. Het imago van Zeeland zorgt ervoor dat toeristen Zeeland goed weten te vinden als aantrekkelijke regio voor vrije tijd/natuur/kust. Tegelijkertijd is het imago minder positief als het gaat om de aantrekkelijkheid van Zeeland als regio om te wonen en te werken.

Er zijn twee uitvoeringsorganisaties op vlak van Zeeland-marketing actief. De VVV die Zeeland als toeristische bestemming vermarkt en Impuls/Invest in Zeeland als aantrekkelijke vestigingsregio voor bedrijven. Wat ontbreekt, is een goed functionerende uitvoeringsorganisatie gericht op aantrekken van vestigers (werken, studeren, wonen).

 

En juist daar ligt momenteel de grootste uitdaging voor Zeeland. De komende vijf jaar zijn 6000 mensen nodig op allerlei functies in techniek, zorg, gastronomie, overheid, onderwijs en zakelijke dienstverlening. Mensen die we niet alleen individueel moeten zien te laten kiezen voor die ene baan in Zeeland, maar ook voor een leven in Zeeland, met goed onderwijs voor hun kinderen, een passende baan voor hun partner, passende hobby’s op gebied van vrije tijd, cultuur, watersport, en uiteraard passende woningen voor hun wensen. Om die reden heeft de Provincie Zeeland, mede op initiatief van de Economic Board, een verkenning laten uitvoeren naar de behoefte aan een marketingorganisatie voor Zeeland op dit nog niet georganiseerde gebied van werken, studeren en wonen/leven. Een organisatie die ook helpt/ondersteunt in een gezamenlijke aanpak met gemeente en werkgevers in de recruitment van (hoger opgeleid) personeel van buiten Zeeland.

 

Ron Voskuilen is gevraagd met zijn ervaring bij het oprichten en aansturen van Rotterdam Partners om met de relevantste stakeholders een verkenning te doen door middel van een inspiratiesessie. Vervolgens is hij gevraagd een businessplan te maken voor een nieuwe marketingorganisatie: Zeeland Partners. Ron heeft hierbij samengewerkt met Adjan Kodde.

02

Impressie

03

Interview

In Zeeland is de toekomst al begonnen

Een zichtbaar Zeeland, dat is het streven van de Provincie. Niet alleen het onthaaste leven en de minder drukke wegen, maar juist de kansen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, de technologische ontwikkelingen en het ruime aanbod aan cultuur en evenementen maakt Zeeland zichtbaar. Als we niets doen, heeft Zeeland over vijf jaar 6.000 openstaande vacatures, en om in deze vacatures te voorzien zoekt de provincie naar samenspel tussen de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs waar het gaat om gezamenlijke gebiedsmarketing en HR-beleid.

 

“De verleiding van Zeeland is dat er tijd overblijft, niet voor files maar om na je werk te fietsen naar het strand om te surfen”.

Geen files maar surfen op het strand

Op een regenachtige maandagochtend waren wij te gast bij de gedeputeerde Jo-Annes de Bat in het prachtige provinciehuis te Middelburg. Kerstkraampjes werden afgebroken, de koffie stond klaar en de gedeputeerde nam ons mee in een weidse blik op wat Zeeland te bieden heeft. “Zeeland biedt meer dan alleen maar een baan of werkgelegenheid. Het is een andere manier van leven, minder gehaast, minder druk, anders dan in de Randstad. De verleiding van Zeeland is dat er tijd overblijft, niet voor files maar om na je werk te fietsen naar het strand om te surfen”, aldus gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Het beeld dat er weinig cultuur is wordt gelijk rechtgezet. “We hebben een bijzondere samenwerking in de culturele programmering tussen Terneuzen, Goes, Vlissingen en Middelburg en bieden zo een ruim aanbod aan cultuur, Meer bijzonder zijn de kleine theaters, onze dorpspodia, die vaak try outs verzorgen. Zeeland is veel meer dan de overbevolkte dorpen in de zomer”.

 

Samenwerking en keuzes maken

We zijn gaan nadenken over hoe we Zeeland zichtbaarder kunnen maken. Als adviseur citymarketing heeft Ron Voskuilen met zijn kennis en ervaring uit het Rotterdamse ons daarin keer op keer gewezen op de kracht van samenwerking: marketing, je doet het wel of niet, maar je doet het samen. Start als overheid, haak zo snel mogelijk stakeholders aan, sluit aan op je DNA, laat zien dat het werkt dan volgt het bedrijfsleven vanzelf. De keuzes die je daarin maakt bepalen uiteindelijk je imago. We kiezen er bewust voor om niet alleen of te veel in te zetten op marketing. Promotie moet, maar met alleen met campagnes lukt het niet.

 

Het allereerste wat we bereikt hebben is samenwerking tussen de eilanden-gemeenten, provincie en het bedrijfsleven waardoor we het effect van de gerichte campagnes kunnen gaan zien: dat vacatures ingevuld worden. We streven naar flexibiliteit, in houding en samenwerking om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De culturen van de eilanden zijn daarin verschillend, maar in deze samenwerking doet iedereen mee. Voor Zeeuws-Vlaanderen organiseren we bijvoorbeeld nu met de Economic Board Zeeland de regiodeal bij het Rijk, maar de ervaring en spin-off wordt gedeeld met alle regio’s.

 

Boemerang Zeeuw

Gedeputeerde de Bat: “Zeeland heeft momenteel duizenden openstaande vacatures en deze vacatures daar moeten wij in gaan voorzien, daar moeten wij aan werken. We zoeken nu gericht op doelgroepen waar te kort aan is, zoals koks, maar voor de chemiesector zoeken we gericht naar procestechnologen en we zijn een campagne gestart om huisartsen en specialisten ouderenzorg naar Zeeland te krijgen. We zijn gaan nadenken over hoe we de arbeidsmarkt anders kunnen gaan organiseren. We richten ons daarbij op onder meer Zeeuwen die zijn weggegaan maar terug (willen) komen, de zogenoemde boemerang Zeeuwen. Een andere belangrijke groep waar we op ons richten zijn onze studenten. We laten ze zien dat in Zeeland stageplekken zijn en werkgelegenheid is, vooral medici, koks en procestechneuten zijn erg gewild. We laten ze daarbij zien dat Zeeland industrie, zorg en toerisme is, maar ook de haven. Door de fusie van de havens met Gent is de samenwerking ook op het gebied van onderwijs versterkt. Veel jonge mensen studeren in Gent, wij zetten in om deze verbinding te versterken door docenten ook naar Zeeland te halen. Gentenaren en Zeeuwen liggen in hun aard ook dicht bij elkaar.

 

Wij organiseren een warm welkom

De provincie is de trekker. We richten ons op diegenen die werkloos zijn, maar ook op de interactie tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs, die zich bezighouden met (gebieds)marketing en HR-beleid in brede zin. We zoeken een wisselwerking. Als door het zware werk het percentage verzuim hoog is in de havens, willen wij ervoor zorgen dat mensen makkelijk(er) over kunnen stappen naar minder zwaar werk. Een mooi voorbeeld is de oprichting van een expat centrum door bedrijven in Terneuzen. De baan werd geregeld maar het ontzorgen door huisvesting en juridisch kant te regelen, gebeurde niet. Wij organiseren dit nu en zorgen zo voor dat warme welkom.

 

In Zeeland is de toekomst al begonnen

Het gaat misschien wat langzamer, maar we maken geen gedwongen keuzes: de Zeeuwse economie drijft al eeuwen op agricultuur, chemie, toerisme en voorzieningen. Meerdere belangrijke sectoren die prima naast elkaar kunnen bestaan: een haven botst niet met toerisme. We kiezen niet voor specifieke sectoren maar we laten zien wie we zijn en hoe Zeeland zich verder ontwikkelt. Dat wat er al is, maar ook dat wat goed past bij Zeeland zoals bijvoorbeeld de Hyperlooptestbaan. Het gaat uiteindelijk om wie wij zijn: een interessante regio om te werken en studeren mét tijd om van de omgeving te genieten.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Uw vraag is onze passie! Wij denken mee, digitaal of fysiek.

Afspraak maken