VPRC podcast 4 | Herbestemming & multifunctionaliteit

VPRC podcast 4 | Herbestemming & multifunctionaliteit

Sjors en Bert gingen dit keer in gesprek met Michel Hek, sinds 1 februari jl. als partner verbonden aan VPRC. Michel stelt zichzelf voor in deze podcast en bespreekt het onderwerp herbestemming aan de hand van een aantal mooie projecten waarbij hij betrokken was en is. Denk aan de gevangenis aan de Noordsingel in Rotterdam en Paleis Soestdijk maar ook bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel in de Groene Metropool regio Arnhem – Nijmegen.

In de strijd om de ruimte moeten we oppassen dat de weggooimaatschappij niet de overhand krijgt en dat er voldoende aandacht is voor de verschillende domeinen (wonen, werken, recreëren, mobiliteit, energie, etc.) Kortom ruimtelijke ordening versus functionele ordening en multifunctionaliteit.

Bert bespreekt de rol van de overheid (landelijk, regionaal en lokaal) en de burgers via participatie. Herbestemming en functionele ordening zijn integrale processen, waarvoor de partijen met in een vroegtijdig stadium elkaar in gesprek moeten.

Vanuit zijn financiële expertise belicht Michel daarbij het belang van business case denken als het gaat om herbestemming van bestaande gebouwen.

Beluister de hele podcast:

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.