Nieuwsoverzicht

Bevlogen adviseurs voor duurzaam advies

Laatste nieuws

Deze maand zijn twaalf werkzoekenden gestart aan ons opleidingsprogramma ‘Be Sustainable’. In vijf maanden tijd worden zij (om)geschoold in de basisbeginselen van projectmanagement en -ondersteuning in de energietransitie. Bedrijven en (semi)overheden in de energiesector staan te springen om werknemers. Zeker als zij ervaring, passende competenties......

Value Engineering staat centraal in veel projecten van VPRC. Koen en Bert geven in deze podcast tal van voorbeelden. Koen Hondenbrink is per 1 januari 2024 partner bij VPRC. Hij was in 2015 na de oprichting van VPRC als eerste medewerker betrokken bij projecten van......

Om meer te weten te komen hoe we populaties van bedreigde diersoorten en de natuur kunnen (laten) herstellen is het van belang om kennis en ambities te bundelen. Diergaarde Blijdorp, 166 jaar jong, werkt al decennia lang samen met onder andere de universiteiten van Wageningen......

De gemeente Oss bouwt aan de toekomst met een nieuwe wijk aan de westzijde van de stad: Amsteleind.Eind vorig jaar werd duidelijk dat de vastgestelde structuurvisie voor de wijk niet zo goed paste bij de uitgangspunten rondom ‘water en bodem sturend’. Daarop startte een onderzoek,......

De jonge medewerkers van VPRC vertellen over de periode na hun afstuderen en het begin van hun professionele carrière. Van een reis maken na het afstuderen tot het afkicken van het studentenleven. Dit en meer komt allemaal aan de orde in de nieuwe aflevering van......

Sjors Hendrikson spreekt in deze podcast met Hans Poot, adjunct directeur Vastgoed bij de gemeente Amsterdam, en Carina Canoy, programmamanager Transitieplan Werven & Overslagpunten en partner bij VPRC. Zij kijken terug op het programma en bespreken de doelen, de aanpak en de realisatie van het......

Het Rijk stelt via het Volkshuisvestingsfonds 280 miljoen euro beschikbaar. Met dit geld kunnen gemeenten de woonkwaliteit en de leefomgeving van kwetsbare gebieden verbeteren en verduurzamen. Iedere gemeente kan hiervoor tot 16 oktober een aanvraag indienen. We adviseren niet zo lang te wachten, Vanaf 1......

Laurens Kamps en Bert van Eekelen spraken met Nana Koolstra en Pepijn van Wijmen van APPM over hun gezamenlijke studiereis naar Japan. Tijdens deze, door COVID uitgestelde, studiereis was het doel om inspiratie op te doen over gebiedsontwikkeling en mobiliteit en professionals elders op de......

Sjors had dit keer Ron en Laurens in de studion. Laurens Warnink, sinds 1 februari aan boord als partner bij VPRC heeft veel ervaring met herontwikkeling, huisvesting en gebiedsontwikkeling. Hij bespreekt met collega’s Ron Voskuilen en Sjors Hendrikson de herontwikkeling van de RDM campus en......

Sjors en Bert gingen dit keer in gesprek met Michel Hek, sinds 1 februari jl. als partner verbonden aan VPRC. Michel stelt zichzelf voor in deze podcast en bespreekt het onderwerp herbestemming aan de hand van een aantal mooie projecten waarbij hij betrokken was en......

Ron Voskuilen ondertekende namens VPRC de overeenkomst met Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) VPRC is toegetreden tot de RHIA community om mee te werken aan de versnelling van duurzame luchtvaart. De logica van deze samenwerking ligt in de opgave van Rotterdam The Hague Airport......

The governance of Mobility as a Service in the municipality of Amsterdam Begin van dit jaar nam onze Maud haar diploma in ontvangst voor de Master Spatial Planning aan de Universiteit Utrecht. In deze master werden academische discussies over verschillende planologische vraagstukken behandeld. Vanuit een breed en interdisciplinair......

Naar aanleiding van de kamerbrief voor water – en bodemsturende gebiedsontwikkeling eind 2022, gingen Sjors en Bert de studio weer in. Een mooi vervolg op de vorige podcast over gebiedsontwikkeling achterstevoren. Volgens Bert een paradigma verschuiving binnen gebiedsontwikkeling. Af van ons traditionele denken over de......

Michel Hek sluit zich per 1 februari 2023 aan bij VPRC. De ervaring van Michel ligt in het bijzonder bij complexe (her)ontwikkelingsprojecten met veel verschillende stakeholders en een financiële insteek. Voor dergelijke opgaven in het ruimtelijk en economisch domein biedt VPRC onafhankelijk deskundig advies en procesmanagement. Wij ondersteunen......

De VPRC experts duiken de studio in. In deze serie podcasts bespreken zij thema’s rondom gebiedsontwikkeling en gebouwmanagement. In deze podcast gaat Sjors Hendrikson in gesprek met Carina Canoy. Carina vertelt waarom ze zich bij VPRC heeft aangesloten, wat contract management inhoudt en hoe je......

door Laurens Kamps (Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij VPRC | Projectmanager Gemeente Amsterdam | Adviseur Rotterdam the Hague Innovation Airport) en Maud Poels (Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij VPRC, Gemeente Amsterdam). Met een goede opleiding en ondersteunende rollen bij aansprekende opdrachten van ons bureau vertolken zij de......

Op 1 januari a.s. start Yorick van Berkel bij ons als . Hij stelt zichzelf voor:  “Ik ben Yorick, 29 jaar en woon in Haarlem. Na de afronding van de studie Planologie aan de UvA heb ik sinds 2018 met veel plezier gewerkt aan verschillende......

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Uw vraag is onze passie! Wij denken mee, digitaal of fysiek.

Afspraak maken