Nieuwsoverzicht

Bevlogen adviseurs voor duurzaam advies

Laatste nieuws

De VPRC experts duiken de studio in. In deze serie podcasts bespreken zij thema’s rondom gebiedsontwikkeling en gebouwmanagement. In de eerste podcast gaat Sjors Hendrikson in gesprek met Bert van Eekelen. Bert vertelt hoe hij ‘Gebiedsontwikkeling achterstevoren’ ziet en vergelijkt dat met hoe het nu......

Onder de titel: Mark (Harbers), ga even zitten, we moeten even praten, gaf Bert van Eekelen, na jarenlang Zuidas inmiddels als buitenstaander, het advies om het breiwerk van de Zuidas ondanks de eerdere aanbevelingen van voormalig minister Sybilla Dekker, toch nog even uit elkaar te......

Nu de rookwolken van de COVID-beperkingen langzaam optrekken wordt wel heel erg duidelijk dat we elkaar onvoldoende hebben getroffen in de sector van gebiedsontwikkeling, bouw en beheer van gebouwen en infrastructuur. Daarbij hebben we het uiteraard (ook) over de netwerkbijeenkomsten en de borrels die er......

Wethouder Adam Elzakalai heeft een pittige opdracht. Hij is enorm gedreven om Lelystad op de kaart te zetten en nog meer aantrekkelijk te maken voor bewoners, bedrijven, investeerders en onderwijs. Om beloftes en plannen om te zetten in daden. In februari van 2021 werd hij......

Afgelopen januari was onze Roy van Pamelen spreker bij de bijeenkomst van Bureau Stedelijke Planning over alternatieve woonvormen. Dit deed hij samen met Wouter Spijkerman (kwartiermaker gemeente Utrecht) en Jan Nico Wigboldus (moderator, managing consultant wonen BSP). Dat Roy als spreker voor dit onderwerp wordt uitgenodigd is niet zo gek, aangezien hij bij de Gemeente......

‘The spiky world of innovation at science parks’ is een onderzoek van Roosmarijn Ellérie, dat gaat over de impact van sicence parks in Nederland op innovatie binnen een gemeente en aangrenzende gemeentes. Science parks zijn locaties waar samenwerking is tussen bedrijven, universiteiten, hoger onderwijsinstellingen en......

Stedelijke ontwikkeling, landschappelijk ingepast, wonen in het groen en blauw. Het is het resultaat van co-creatie van de ambtelijke organisatie met de adviseurs van SVP, Imoss, PNH en Antea. In zeer korte tijd is de structuurvisie voor 3000 woningen in Oss-West in besluitvorming gebracht. De structuurvisie speelt......

Wie wel eens gebruik maakt van het station Hoofddorp zal het niet ontgaan zijn: hier is nog ruimte. Ruimte voor verbetering en ruimte om te bouwen. Beiden worden de komende periode volop benut; het Stationsgebied Hoofddorp biedt de komende jaren met 15.500 woningen een enorme......

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Uw vraag is onze passie! Wij denken mee, digitaal of fysiek.

Afspraak maken