Wat we doen

VPR Consultants

VPRC geeft richting aan een duurzame leefomgeving door besluitvorming op strategisch en tactisch niveau te structureren. VPRC organiseert en stroomlijnt complexe projecten. Zowel in het ruimtelijke domein als in het werkveld van vastgoed en exploitatie.

Expertise VPRC
Ruimtelijke vraagstukken

De wereld om ons heen wordt steeds complexer, waardoor de effecten van mogelijke keuzes steeds moeilijker te beoordelen zijn. VPRC maakt deze effecten inzichtelijk.

Samenwerking tussen overheden onderling en met marktpartijen vraagt veel van de betrokken organisaties, de medewerkers en het management.

 

De analyses van VPRC focussen op de onderlinge samenhang tussen inhoud, proces en relatie. Deze informatie leidt tot verhelderende inzichten en ondersteunt daarin het besluitvormingsproces.

Het unieke van VPRC
Structureren & afwegen

VPRC helpt opdrachtgevers om de effecten van verschillende keuzes in beeld te brengen.

VPRC doet dit door stakeholders samen te brengen, de bestaande kennis en informatie te bundelen en te structureren.

 

VPRC brengt het gezamenlijke speelveld in beeld. Door onze manier van denken, inhoudelijke expertise en ruimschootse ervaring doorgronden wij complexe opgaven voor onze opdrachtgevers.

 

VPRC zit nooit op de stoel van de opdrachtgever. Zij wegen en beslissen zelf over de uiteindelijke keuze. Heldere beslisinformatie voor opdrachtgevers, dat is onze kunst.

Expertise van VPRC
Vastgoed & exploitatie

Wij richten ons op het bestaand en nieuw vastgoed op het snijvlak van proces en inhoud.

Voor bestaand vastgoed brengen wij de integrale exploitatie in beeld. Denk hierbij aan het inzichtelijk maken van keuzes op het gebied van contractmanagement, huisvesting, onderhoud, brandveiligheid, energie, duurzaamheid, compliance en Covid19.

 

Voor nieuw vastgoed (en renovaties van bestaand vastgoed) hebben wij aandacht voor het grotere plaatje en vanuit die optiek begeleiden wij de voorbereiding, contractvorming, ontwerp en uitvoeringsfases van projecten.

 

Dit beiden met als doel om een toekomstbestendige vastgoedportefeuille te realiseren voor onze opdrachtgevers.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Uw vraag is onze passie! Wij denken mee, digitaal of fysiek.

Afspraak maken