Wat we doen

VPR Consultants

VPRC geeft richting aan een duurzame leefomgeving door besluitvorming op strategisch en tactisch niveau te structureren. VPRC organiseert en stroomlijnt complexe projecten. Zowel in het ruimtelijke domein als in het werkveld van vastgoed en exploitatie.

Ruimtelijke vraagstukken

De wereld om ons heen is complex. Wetten, regels en beleid bieden houvast.

In de ruimtelijke ontwikkeling staan (semi-)overheden, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren aan de lat om in die complexe wereld goed voor onze leefomgeving te zorgen, en telkens vooruit te kijken. Dit vraagt om overzicht in belangen, raakvlakken en daadkracht om de juiste keuzes te maken.

Structureren en afwegen

Management

Vanuit de probleemanalyse en het opstellen van beoordelingscriteria identificeren wij de relevante stakeholders. Inhoudelijke alternatieven worden op basis van hun effecten voor bestuurders inzichtelijk gemaakt.

Haalbaarheidsstudies

De hedendaagse planvorming wordt gekenmerkt door grote hoeveelheid beschikbare informatie. De situatie dat ‘door de bomen het bos niet meer gezien wordt’. VPR Consultants helpt bij het ordenen, aggregeren en presenteren van deze informatie in de vorm van adequate beslisinformatie.

Asset- en exploitatiemanagement

We helpen onze klanten bij het verzamelen van informatie en de voorbereiding op het maken van keuzes ten aanzien van integrale exploitatie van bestaande gebouwen op de gebieden onderhoud, brandveiligheid, energie, duurzaamheid en compliance. Hierin nemen we ook nadrukkelijk de contractuele, organisatorische en financiële gevolgen mee van te maken keuzes.

Transitiebegeleiding

Het adviseren van organisaties die zich in een transitieproces verkeren. VPR Consultants inventariseert de behoeften, brengt mogelijkheden in kaart en geeft ondersteuning gedurende het implementatieproces.

Audits

Het analyseren en beoordelen van plannen, programma’s en de daaraan gelieerde organisatiestructuren. De analyses van VPR Consultants leggen de focus op inhoud, proces en relatie.

Coaching, Training en Opleiding

Begeleiding van individuen en het trainen groepen. Professionele aanpak van proces-, programma- en projectmanagement en het organiseren van samenwerking. Ook leveren wij docenten aan kennisinstellingen.

VPRC helpt opdrachtgevers om bij beslissingen de keuzemogelijkheden en effecten in beeld te brengen.

VPRC doet dit door de goede mensen uit deze organisaties samen te brengen, de bestaande kennis te bundelen en te structureren en op basis daarvan in gezamenlijkheid het speelveld in beeld te brengen. VPRC zit nooit op de stoel van de opdrachtgever. Zij wegen zelf af en beslissen. VPRC ziet het als haar taak dat deze afweging goed gebeurt en daarmee bijdraagt aan een beter Nederland.
Waar nodig helpen wij de organisatie (programma, proces, project of lijn) op orde te brengen en als de uitvoering complex is, dan kunnen wij de uitvoering aansturen.

Vastgoed en exploitatie

We helpen onze klanten bij het verzamelen van informatie en de voorbereiding op het maken van keuzes ten aanzien van integrale exploitatie van bestaande gebouwen op de gebieden van onderhoud, brandveiligheid, energie, duurzaamheid en compliance.

Om de gebouwen geschikt en veilig te exploiteren voor de continuïteit van het primaire proces heeft VPRC een effectieve methode voor vastgoedmanagers ontwikkeld die tijd bespaart, risico’s vermijdt en zorgt voor kostenbeheersing.

 

Hierin nemen we ook nadrukkelijk de contractuele, organisatorische en financiële gevolgen mee van te maken keuzes.

Heeft u vragen?

PowerChat. 23 Minuten met VPRC.

Uw vraag is onze passie! 23 minuten kosteloos sparren, wij denken mee. Ook om elkaar te blijven ontmoeten, digitaal of fysiek.

Aanmelden voor de Powerchat