Hydepark

Wij zetten in op diversiteit, want eengezinswoningen hebben we in Haarlemmermeer al genoeg

01

Project

Naast het station van Hoofddorp bevindt zich het kantorenpark Beukenhorst West.

Twee investeerders (BPD en Snippe) hebben de ambitie om hier in korte tijd ca 4.000 appartementen te realiseren en daarmee het gebied (onder de naam HydePark), Hoofddorp en de Metropool Regio Amsterdam een boost te geven qua woningbouw. De locatie is namelijk slechts 1 treinstop verwijderd van Schiphol en 2 treinstops van Amsterdam).

Ron Voskuilen is door de gemeente Haarlemmermeer als interim projectdirecteur gevraagd tot een politiek haalbaar plan te komen, dat meerwaarde heeft voor Hoofddorp en Haarlemmermeer.  Daarnaast is Ron gevraagd de onderhandelingen te voeren met de ontwikkelende partijen. Recent heeft het college en de raad van Haarlemmermeer het stedenbouwkundig plan voor HydePark goedgekeurd en zijn de hoofdlijnen qua afspraken vastgelegd. De komende periode worden deze afspraken nader uitgewerkt in een anterieure overeenkomst en wordt een samenwerkende organisatie neergezet om de ambities waar te maken.

02

Impressie

03

Interview

Wij zetten in op diversiteit, want eengezinswoningen hebben we in Haarlemmermeer al genoeg

In de grote woningbouwopgave van de metropoolregio Amsterdam speelt Haarlemmermeer door haar ligging een grote rol van betekenis. Haarlemmermeer wil namelijk circa 20.000 woningen realiseren. Bij het zoeken naar ruimte om te wonen, te leven, op bereikbare afstand van werklocaties, biedt Haarlemmermeer al sinds jaar en dag gewilde eengezinswoningen. Deze woningen zijn nog steeds gewild, maar Haarlemmermeer wil nu met een breder woningaanbod voor meer doelgroepen bouwen.
Om als starter -of in een volgende levensfase- te kunnen blijven, wonen in de gemeente waar je aan bent gehecht, is passende huisvesting nodig. Daarom wordt zowel op grote- als kleine schaal ingezet om de uiteindelijke opgave van 20.000 nieuwe woningen te realiseren.

 

Alles tot op hoog detailniveau dichtregelen past niet bij deze vorm van samenwerking.

Eerst bewegen, dan pas bouwen
Haarlemmermeer is sterk in opkomst. Door haar ligging is Haarlemmermeer een gewilde woonomgeving. Ook aan (bouw)ruimte is geen gebrek. Een zegen voor de metropool regio Amsterdam, want met de realisatie van 20.000 woningen kan Haarlemmermeer een significante bijdrage leveren aan de totale opgave van 200.000 woningen. “Dat betekent wel dat er aanvullende maatregelen nodig zijn” stelt wethouder Jurgen Nobel. “Het is zaak om eerst de basisfaciliteiten en infrastructuur op orde te krijgen. ‘Eerst bewegen en dan pas bouwen’ is een afspraak die we als college hebben gemaakt om de groei in goede banen te leiden”. Daarin doen we zelf wat we kunnen, maar dient er op regionale schaal wel tegelijkertijd te worden meebewogen. Heroverweging op regionale infrastructuur doet onze bouwplannen stagneren. VPRC is in de persoon van Ron Voskuilen betrokken bij het aanjagen van de woningbouw en het in verband brengen met de benodigde infrastructurele opgaven.

 

Samen optrekken met de markt
Om tot optimale woonomstandigheden te komen werkt Haarlemmermeer volop samen met marktpartijen. “Alles tot op hoog detailniveau dichtregelen past niet bij deze vorm van samenwerking. De markt is tot op zekere hoogte vrij om per locatie haar eigen voorstellen te doen, mits voldoende wordt ontwikkeld voor het lage- en middensegment”, aldus de wethouder. “Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van Hyde Park waarbij, onder aansturing van projectdirecteur Ron Voskuilen, een succesvol samenwerkingsverband is opgezet, waarbij de gemeente de ontwikkelaars niet tot in detail voorschrijft hoe de appartementen gerealiseerd moeten worden. Diversiteit staat daarbij hoog in het vaandel, want eengezinswoningen hebben we in Haarlemmermeer genoeg.”

 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Op de vraag in hoeverre Haarlemmermeer afhankelijk is van Metropoolregio Amsterdam en/of de provincie reageert wethouder Nobel: “Wij kunnen heel veel zelf, maar sluiten graag de handen ineen met onze regionale partners om grote ontwikkelingen gedaan te krijgen. Dat geldt voor zowel ontwikkelingen aan de westzijde als aan de oostzijde van Haarlemmermeer. Zo zijn wij samen opgetrokken met onder andere ProRail, NS, Schiphol, de Vervoersregio en Amsterdam om als collectief te pleiten voor de doortrekking van de Noord-Zuidlijn via Schiphol tot aan Hoofddorp. Op die manier kan onze gemeente bijdragen aan de gewenste spreiding van functies in de Amsterdamse regio en de hiermee gecreëerde mobiliteit omzetten in aantrekkelijke woon- en werklocaties”.

Op dossier Schiphol komen volgens wethouder Nobel veel belangen bij elkaar die om samenwerking vragen. “Met het doortrekken van de Noord-Zuidlijn kan station Hoofddorp als hub de bereikbaarheid, continuïteit én veiligheid van het knooppunt Schiphol verbeteren”. Met de recente reservering van 237 miljoen voor de multimodale knoop Schiphol vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) lijkt dit een realistische gedachte.

 

De bijzondere relatie
Haarlemmermeer en Schiphol zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De luchthaven zorgt voor veel werkgelegenheid, maar levert ook beperkingen op. “Het is een bijzondere setting” erkent Nobel. “Op de topografische kaart lijkt het alsof er binnen Haarlemmermeer volop ruimte is voor woningbouw. Wat vaak wordt vergeten is de enorme ruimteclaim rondom Schiphol waarbij locatie specifieke maatwerkoplossingen gegijzeld lijken te worden”.

Als voorbeeld dienen de paar plukjes woningen die Haarlemmermeer in Rijsenhout wenst te ontwikkelen. Deze worden tegengehouden door stringente toepassing van de regels. “Mag niet vanwege geluidshinder” licht Nobel toe. “Het bijzondere is dat de extra woningen juist bedoeld zijn om de levendigheid in de kern te behouden”. Ook Rijsenhout zelf juicht die paar extra woningen toe, omdat nu basisfuncties verloren dreigen te gaan. Een paradox, want regelgeving -in het leven geroepen om de leefbaarheid te waarborgen- lijkt in Rijsenhout juist averechts te werken.

 

Ingeklemd of innovatieruimte?
In de toekomst ziet wethouder Nobel vooral kansen. Met name het programma Duurzame Luchtvaart ziet hij als een toonaangevende ontwikkeling. “Woningbouw-initiatieven die voor de rechter moeten worden uitgevochten zijn straks door maatwerk en samenwerking passé” hoopt Nobel. Dit vraagt per kern om maatwerk met heldere afspraken over wat wel en niet kan ten aanzien van woningbouw.
Zo liggen er volop mogelijkheden om in gezamenlijkheid geluidsadaptieve woningen rondom de luchthaven te realiseren. “Een echte win-win situatie” aldus Nobel. “Door geluidsadaptief te bouwen kunnen meer woningen worden gerealiseerd én bestaande geluidshinder gelijktijdig worden verminderd”.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Uw vraag is onze passie! Wij denken mee, digitaal of fysiek.

Afspraak maken