Structuurvisie Oss-West: op het grensvlak van stad en platteland

Structuurvisie Oss-West: op het grensvlak van stad en platteland

Stedelijke ontwikkeling, landschappelijk ingepast, wonen in het groen en blauw. Het is het resultaat van co-creatie van de ambtelijke organisatie met de adviseurs van SVP, Imoss, PNH en Antea. In zeer korte tijd is de structuurvisie voor 3000 woningen in Oss-West in besluitvorming gebracht. De structuurvisie speelt in op de actuele thema’s van de acute woningbehoefte, de klimaatadaptatie, energie en natuurontwikkeling. In deze structuurvisie zijn de ambities en doelen voor de leefomgeving beschreven. Na de gesprekken met inwoners, organisaties, ondernemers en natuurlijk de gemeenteraad is er nu een visie voor de verdere uitwerking van het bestemmingsplan.

Nieuwe groene en duurzame wijk met 3000 woningen en voorzieningen

Oss-West is een van de grootste bouwplannen in de gemeente Oss. Oss wil daar een groene en duurzame wijk met 3000 woningen en voorzieningen ontwikkelen. Dat project zit nu in de voorbereidende fase. Het betekent ook dat nog niet alles bekend is. Zo is nog niet bekend hoe de wijk eruit gaat zien. Momenteel wordt onderzocht welke soort woningen en voorzieningen er nodig zijn. Naast reguliere marktpartijen zoals aannemers en ontwikkelaars is er ook ruimte voor initiatieven van particulieren, instellingen en organisaties.

Oss-West wordt een omvangrijke wijk voor wonen, voorzieningen en passende bedrijvigheid. De wijk wordt opgedeeld in gemengde buurten waarbij de inrichting, de voorzieningen en de omvang gaan bijdragen aan sociale coherentie en de mogelijkheid om goed voor elkaar te zorgen. Ruime zones tussen de buurten en ruimte voor de wateropgave bieden de groene en recreatieve mogelijkheden op beperkte loopafstand van de woningen. Het centrum en station van Oss zijn via een fijnmazig netwerk voor langzaam verkeer binnen 20 minuten per fiets te bereiken. 

Oss-West moet een gebied worden waar inwoners elkaar ontmoeten en er voor elkaar zijn. In een duurzame en groene omgeving met goede voorzieningen. Voor jonge starters en gezinnen die meer ruimte nodig hebben en voor ouderen die graag een levensloop bestendige woning willen.

Structuurvisie van agrarisch naar stedelijk gebied

Nu is Oss-West nog een agrarisch gebied wat getransformeerd gaat worden naar stedelijk gebied. Dit vraagt intensieve voorbereidingen. Een van die voorbereidingen is de structuurvisie.

De structuurvisie geeft in hoofdlijnen weer wat we in Oss-West kunnen doen. De details voor het plan Oss-West worden uitgewerkt in een ontwerp bestemmingsplan. Daarnaast bevat de structuurvisie de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid en de samenhang met beleid op het gebied van economie, recreatie en dergelijke.

Het is de ambitie om in 2023 met de bouw te beginnen. De komende periode wordt meer duidelijk over de type bouw en uitstraling van de nieuwe wijk. En welke voorzieningen er komen.


In gesprek met inwoners, potentiële bewoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers

De komende weken gaat het projectteam in gesprek met inwoners, omwonenden, gegadigden, initiatiefnemers en marktpartijen. Suggesties en ideeën zijn meer dan welkom en worden meegenomen in het ontwerp bestemmingsplan dat bedoeld is om in juni van dit jaar door het College te laten presenteren.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.