Geen categorie

Deze maand zijn twaalf werkzoekenden gestart aan ons opleidingsprogramma ‘Be Sustainable’. In vijf maanden tijd worden zij (om)geschoold in de basisbeginselen van projectmanagement en -ondersteuning in de energietransitie. Bedrijven en (semi)overheden in de energiesector staan te springen om werknemers. Zeker als zij ervaring, passende competenties en...

Vanaf 1 januari 2024 is de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen een feit. Na jaren van overleg en discussie omtrent de twee wetten zijn ze nu echt in werking getreden. Verwacht wordt dat deze stelselwijziging grote veranderingen teweegbrengt voor...