VPRC Podcast 7: Transitie Werven & Overslagpunten

transitie werven overslagpunten

VPRC Podcast 7: Transitie Werven & Overslagpunten

Sjors Hendrikson spreekt in deze podcast met Hans Poot, adjunct directeur Vastgoed bij de gemeente Amsterdam, en Carina Canoy, programmamanager Transitieplan Werven & Overslagpunten en partner bij VPRC. Zij kijken terug op het programma en bespreken de doelen, de aanpak en de realisatie van het project,

Met het programma Transitie Werven & Overslagpunten heeft de gemeente Amsterdam drie doelen voor ogen:

  1. voor de stad goede gemeentelijke werven
  2. terugbrengen van het aantal locaties en zo locaties vrijmaken voor andere stedelijke ontwikkeling
  3. betere werklocaties voor de medewerkers van stadsbeheer

Inmiddels is het aantal locaties is teruggebracht van 37 naar 23, is bij het project niet alleen met de stenen maar ook naar de sociale elementen rekening gehouden en is steeds focus geweest op de leefbaarheid in Amsterdam. In deze podcast vertellen Hans en Carina hoe zij deze transitie hebben gerealiseerd en waar ze onderweg mee te maken hebben gehad.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.