Water- en Bodemsturend in Oss

Water- en Bodemsturend in Oss

De gemeente Oss bouwt aan de toekomst met een nieuwe wijk aan de westzijde van de stad: Amsteleind.
Eind vorig jaar werd duidelijk dat de vastgestelde structuurvisie voor de wijk niet zo goed paste bij de uitgangspunten rondom ‘water en bodem sturend’. Daarop startte een onderzoek, ‘botsproef’ genaamd, waarbij het gebied eens van dichterbij werd bekijken. Een ontzettend interessant proces volgde, waarbij intensief is samen gewerkt met Provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en adviesbureau Nelen & Schuurmans.

De uitkomsten van dit onderzoek werden gedeeld met een bezoek uit Den Haag.
Met naast interessante inhoudelijke discussies als belangrijke lessen:
1. Vertrouwen opbouwen is het allerbelangrijkst. Dat is rondom Amsteleind zeker gelukt.
2. We moeten routines ontwikkelen waarbij we elkaar in een vroeg stadium opzoeken, daar wordt het uiteindelijke project zoveel beter (en hopelijk uiteindelijk sneller!) van. En de ministeries kunnen ons daarbij helpen.
3. Deze samenwerking wordt doorgezet!

Een paradigmaverschuiving binnen 1 jaar, want de kamerbrief Bodem- en watersturend, nog zonder juridische dwang, moet haar eerste verjaardag nog vieren. Niet meer afwentelen legt bloot, hoe we decennialang bodem en water dienend maakten aan onze behoefte ons land in te richten. De ruimtelijke puzzel was tweedimensionaal. Watersystemen pasten we wel aan. De bodemomstandigheden waren onderschikt. Nu moet die puzzel meerdimensionaal worden gelegd. Wat is de kwaliteit van de bodem en hoe versterken we biodiversiteit? Hoe werken oppervlaktewater en grondwater als systemen door de tijd? Planologie en stedenbouw moeten opnieuw worden uitgevonden. Niet meer de auto op plaats 1, maar bodem en water. Daarmee is nog heel veel mogelijk, maar hebben we ook meer en andere kennis nodig. Die is gezamenlijk op te halen.

Luister ook naar onze podcast over Bodem- en watersturend.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.