Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.
  • Welkom bij VPR Consultants

    VPRC adviseert opdrachtgevers op strategisch en tactisch niveau bij besluitvorming op het gebied van vastgoed-, exploitatie-, profilering- en ruimtelijke vraagstukken.
    Over onsOnze projecten  
1
/
3
/

Wij zijn
VPR Consultants

Te weinig vraagstukken in het ruimtelijk- economisch domein worden als een keuzeproces benaderd. VPR Consultants brengt het speelveld in kaart. Wij zien het als onze taak om voor bestuurders keuzemogelijkheden en de effecten daarvan inzichtelijk te maken.

Zoeken naar Governance

Vanuit de probleemanalyse en het opstellen van beoordelingscriteria identificeren wij de relevante stakeholders. Inhoudelijke alternatieven worden op basis van hun effecten voor bestuurders inzichtelijk gemaakt.

Beslisinformatie leveren

De hedendaagse planvorming wordt gekenmerkt door grote hoeveelheid beschikbare informatie. De situatie dat ‘door de bomen het bos niet meer gezien wordt’. VPR Consultants helpt bij het ordenen, aggregeren en presenteren van deze informatie in de vorm van adequate beslisinformatie.

Kwaliteitsmanagement

We helpen onze klanten bij het verzamelen van informatie, het voorbereiden en het maken van keuzes ten aanzien van kwaliteitsverbetering van bestaande gebouwen. Hierin nemen we ook nadrukkelijk de organisatorische en financiële gevolgen mee van de te maken keuzes.

Transitiebegeleiding

Het adviseren van organisaties die zich in een transitieproces verkeren. VPR Consultants inventariseert de behoeften, brengt mogelijkheden in kaart en geeft ondersteuning gedurende het implementatieproces.

Expert Judgement

Het analyseren en beoordelen van plannen, programma’s en de daaraan gelieerde organisatiestructuren. De analyses van VPR Consultants leggen de focus op inhoud, proces en relatie.

Kennisdeling en training

Begeleiding van individuen en het trainen groepen. Professionele aanpak van proces-, programma- en projectmanagement en het organiseren van samenwerking. Ook leveren wij docenten aan kennisinstellingen.

Interview Marlou Banning – Luchtverkeersleiding Nederland

Polaris, het nieuwe trainings- en opleidingscentrum van Luchtverkeersleiding Nederland

Lees meer

Partners over ons

“Hannie is een professionele, bevlogen projectmanager, die zowel de hoofdlijnen als de details belangrijk vindt en in de gaten houdt. Haar energie is tomeloos en haar oplossend vermogen groot. Zij handelt en communiceert respectvol naar alle betrokkenen en op alle aspecten. Onze projecten in hun complexe, academische context waren bij haar in uitstekende handen”.

Emile Spek
Emile Spek, Directeur directoraat Huisvesting & Techniek van het AMC

“De training ‘Gebouw op Orde’ gaf ons vooral inzicht en bewustzijn op het gebied van risicobeheersing aangescherpt. 100% risicobeheersing bestaat niet, maar buiten het voldoen aan de wet- en regelgeving kun je met een visie op veiligheid in je beheer een flinke plus bereiken. Het besef van de ruimte die daar nog in zit om ons verder te professionaliseren schept perspectief, daar zijn we blij mee en daar gaan we mee aan de slag!”.

Jaap de Groot
Jaap de Groot, Gemeentelijk vastgoed

“Bert vindt zichzelf niet belangrijker dan de opgave, werkt altijd in dienst van het doel. Hij doet niet alleen zijn eigen werk, maar hij deelt en draagt kennis over aan alle mensen in zijn projectteam”

Sebastiaan de Wilde
Sebastiaan de Wilde, Directeur Ontwikkeling NS Stations

“Ron was prettig om mee samen te werken, omdat hij de taal van de markt en die van de ambtelijke en bestuurlijke wereld spreekt, kon hij goed en snel resultaat boeken.”

Jeannette Baljeu
Jeannette Baljeu, Voormalig wethouder Rotterdam

“Kennis hebben we genoeg, maar de inzet van (goede) externe adviseurs helpt bij het formuleren van je vragen en bij het ‘op één lijn komen’ binnen je eigen organisatie”.

Richard Leurs
Richard Leurs, Senior Manager Technical Expert Center (Asset Management) Schiphol Group

“De inzet van Ron heeft richting en concreet resultaat gebracht voor de marketing en internationale acquisitie van Rotterdam en daarmee een belangrijke impuls aan de stad Rotterdam en zijn regio gegeven”

C.J. de Bruin
C.J. de Bruin, Voorzitter van de Raad van toezicht

Nieuwste Projecten

All
0
Assetmanagement
0
Beheerorganisatie
0
Beslisinformatie
0
Besluitvormingsondersteuning
0
Citymarketing
0
Coaching
0
Digitalisering
0
DIN analyse
0
Duurzaamheid
0
Interimmanagement
0
Kennisdeling
0
Life Cycle Costs
0
Proces
0
Projecten
0
Risicobeheersing
0
Risicomanagement
0
Strategisch advies
0
Transitiebegeleiding
0
Uitvoeringsstrategie
0
Versnelling woningbouw
0
Visievorming
0