mobiliteit Tag

The governance of Mobility as a Service in the municipality of Amsterdam Begin van dit jaar nam onze Maud haar diploma in ontvangst voor de Master Spatial Planning aan de Universiteit Utrecht. In deze master werden academische discussies over verschillende planologische vraagstukken behandeld. Vanuit een breed en interdisciplinair curriculum...